ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔ

Ακολουθεί η
Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως ως Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων αναφορικά με καταγγελίες κατά της ΠΟΕΔ σχετικά με εγκύκλιό της με θέμα τις επισκέψεις Τουρκοκύπριων μαθητών και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία

Αρ. Φακ.: ΑΚΡ 24/2009
ΑΚΡ 28/2009

Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2009

1. Ο Δρ. Νίκος Τριμικλινιώτης, Επιστημονικός Διευθυντής του Παρατηρητηρίου για το Ρατσισμό και τη Ξενοφοβία στην Κύπρο, μου υπέβαλε στις 17 Φεβρουαρίου 2009 καταγγελία αναφορικά με την κυκλοφορία εγκυκλίου από την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (στο εξής ΠΟΕΔ) με θέμα τα μέτρα υλοποίησης του στόχου του τρέχοντος σχολικού έτους για καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συνύπαρξης με τους Τουρκοκυπρίους, με ιδιαίτερη έμφαση στο μέτρο της πραγματοποίησης επισκέψεων από Τουρκοκύπριους μαθητές και δασκάλους στα δημόσια δημοτικά σχολεία. Στις 18 Φεβρουαρίου, η κ. Κωνσταντίνα Ζάνου μου υπέβαλε δεύτερη καταγγελία για το ίδιο θέμα.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, οι θέσεις που διατυπώνει στην εν λόγω εγκύκλιο η ΠΟΕΔ δε συνάδουν με τον επίσημο στόχο του σχολικού έτους για καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπως αυτός συζητήθηκε και αποφασίστηκε στην αρμόδια Επιτροπή. Αποτελεί ταυτόχρονα θέση των κ.κ. Τριμικλινιώτη και Ζάνου ότι με τις τοποθετήσεις της η ΠΟΕΔ υποθάλπει το φόβο και την απόσταση μεταξύ των μαθητών των δύο κοινοτήτων. Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔ συνιστά κατ’ αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για άσκηση διάκρισης έναντι των Τουρκοκυπρίων μαθητών και δασκάλων.

2. Η αρμοδιότητα μου να παρέμβω στο συγκεκριμένο ζήτημα πηγάζει από τον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο του 2004 [Ν. 42(Ι)/2004], σύμφωνα με τον οποίο ο Επίτροπος έχει αρμοδιότητα για την καταπολέμηση και εξάλειψη των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φυλής, κοινότητας, γλώσσας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων και εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής. Για το σκοπό αυτό ο Επίτροπος προβαίνει στη διερεύνηση συγκεκριμένων καταγγελιών από άτομα που θεωρούν ότι υφίστανται ρατσιστική ή διακριτική μεταχείριση ή ενεργεί αυτεπάγγελτα διερευνώντας περιστατικά που ενέχουν το στοιχείο του ρατσισμού ή των διακρίσεων.

Ο Νόμος 42(Ι)/2004 αναθέτει στον Επίτροπο Διοικήσεως την προστασία από τις φυλετικές και άλλες διακρίσεις της απόλαυσης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που προβλέπονται στο Μέρος II του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε Ευρωπαϊκές Συμβάσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και σε Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών που κύρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία, περιλαμβανομένης της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικής Διάκρισης και των κυρωτικών Νόμων της Σύμβασης. Η Κύπρος έχει κυρώσει τη Σύμβαση αυτή από το 1967, με την ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του κυρωτικού Νόμου 12/1967.

3. Η εγκύκλιος, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο των καταγγελιών που μου υποβλήθηκαν, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2009, με θέμα «Στόχοι υπό έμφαση – Αποστολή Σημειωμάτων για διάφορες δράσεις - Διευκρινίσεις» στάληκε προς όλους τους Διευθυντές και Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Κύπρου. Το περιεχόμενο της εγκυκλίου παρατίθεται αυτούσιο παρακάτω:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Αρ. Φακ. 7.1.05/21/1 και ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2009, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα εξής:
1. Η ΠΟΕΔ συμμετείχε σε Επιτροπή προώθησης του στόχου για καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συνύπαρξης με τους Τ/Κ και συνέβαλε στη διαμόρφωση της τελικής εγκυκλίου.
2. Η ΠΟΕΔ διαφώνησε με την αναφορά στη σελίδα 2 σχετικά με επισκέψεις Τ/Κ εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία μας σε σχέση με τη Δημοτική Εκπαίδευση. Θέση της ΠΟΕΔ (όπως εξάλλου αναφέρεται και στην εγκύκλιο του Υπουργείου) είναι πως, στο παρόν στάδιο, δεν μπορεί να γίνονται τέτοιες επισκέψεις, ενώ παρόμοια είναι και η σχετική θέση των Οργανωμένων Γονιών Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, αναμένουμε από τους συναδέλφους να τηρήσουν σχολαστικά τη θέση της Οργάνωσης, έτσι που να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα.
3. Πιστεύουμε πως οι συνάδελφοι, με υπευθυνότητα, θα επιλέξουν δραστηριότητες που προτείνονται, έτσι ώστε να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του στόχου

Με την ευκαιρία αυτή επιθυμούμε να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά ότι:
1. Σχετικά με τον πρώτο στόχο της φετινής χρονιάς για καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συνύπαρξης με το σύνοικο στοιχείο, επίσημη θέση της ΠΟΕΔ είναι πως δε θα δεχθούμε να ζητηθεί από τα σχολεία μας οποιοσδήποτε γραφειοκρατικός σχολαστικός έλεγχος από πλευράς προϊστάμενης Αρχής (λογική αρχείων, τεκμηρίων, χρονοδιαγραμμάτων) και ως εκ τούτου κρίνουμε πως σε καμία περίπτωση θα πρέπει να σχολεία μας να θέσουν την εφαρμογή του στόχου υπό άμεση ή έμμεση αξιολόγηση.
2. Γενικότερα, είναι θέση της ΠΟΕΔ πως οι διευθυντές μας θα πρέπει να αποφεύγουν την αποστολή αναλυτικών σημειωμάτων για οποιοδήποτε στόχο ή δράση ζητηθεί, αφού κάτι τέτοιο απλώς επιβαρύνει το ήδη βαρυφορτωμένο έργο των σχολείων και δεν εξυπηρετεί κανένα ουσιαστικό σκοπό. Αναμένουμε από τους διευθυντές μας ότι οι ίδιοι, με την πλήρη κάλυψη της Οργάνωσης τους, θα διαφυλάξουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα προστατεύσουν όλους στο σχολείο από αχρείαστη πίεση και άγχος, έτσι που να μπορούν οι συνάδελφοι να επιτελούν το πραγματικό έργο του σχολείου αποτελεσματικά.
3. Τέλος, υπενθυμίζουμε τους συναδέλφους πως με βάση το υφιστάμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα, αλλά και τις πραγματικότητες που βιώνει η πατρίδα μας, ο στόχος «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι» παραμένει μόνιμος στόχος υπό έμφαση, για να τονίζει την αγωνιστική πτυχή της εκπαίδευσης μας, μέχρι την ποθητή απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Πρόεδρος Γ. Γραμματέα
ς»

4. Στα πλαίσια διερεύνησης της καταγγελίας, ζήτησα από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, με επιστολή ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, τα σχόλια και τις απόψεις τους αναφορικά με τα όσα οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν, καθώς επίσης τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η αποχή των μελών της ΠΟΕΔ από συγκεκριμένες δραστηριότητες προώθησης του στόχου του σχολικού έτους.

5. Στην απάντηση της οργάνωσης, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2009, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της εξέφρασαν καταρχήν την προσήλωση τους στο στόχο της καλλιέργειας ειρηνικής συνύπαρξης με τους Τουρκοκύπριους, διευκρινίζοντας ότι η διαφωνία της οργάνωσης ως προς τα μέτρα εφαρμογής του στόχου έγκειται αποκλειστικά στο θέμα των επισκέψεων Τουρκοκύπριων εκπαιδευτικών και μαθητών στα δημόσια δημοτικά σχολεία. Η εγκύκλιος αποσκοπούσε ακριβώς στην καθοδήγηση των διευθυντών των σχολείων ως προς τον «… τρόπο που… θα έπρεπε να διαχειριστούν το όλο θέμα, ώστε… να διαφυλάξουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και να προστατεύσουν όλους… από αχρείαστη πίεση και άγχος, έτσι που οι δάσκαλοι να επιτελούν το πραγματικό έργο του σχολείου αποτελεσματικά». Στόχος της τοποθέτησης, σύμφωνα με την οργάνωση, ήταν να διασφαλιστεί «η προαγωγή του στόχου… με τρόπο που δε θα προκαλέσει -είτε δικαιολογημένα είτε όχι- τα αισθήματα, τις ευαισθησίες και τους προβληματισμούς δασκάλων ή/ και γονιών».

Όπως υποστήριξαν Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής της πατρίδας μας και της παράλληλης καλλιέργειας στα σχολεία στόχων όπως το «Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι», οι συνθήκες για «μια νέα πολιτική» δεν έχουν ακόμα ωριμάσει «… χωρίς να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, παρεξηγήσεων, αντιδράσεων κτλ.». Η αναμόρφωση της κουλτούρας, σύμφωνα με την οργάνωση, απαιτεί «ικανό χρόνο εμπέδωσης και εξέλιξης». Εξάλλου, αποτελεί θέση της ΠΟΕΔ ότι «… εκτός κι αν ληφθούν, πρώτα, όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση συνθηκών αμοιβαίας αποδοχής ανάμεσα σε όλους, ή τουλάχιστο στη μεγάλη πλειοψηφία τους, τους ενήλικες Ε/Κ και Τ/Κ, η αποδοχή αυτή δεν είναι δυνατό και δεν πρέπει να ζητείται να επιτευχθεί μέσω των μαθητών των σχολείων μας…». Τονίζοντας ότι η μισή Κύπρος εξακολουθεί να κατέχεται «από ένα παράνομο καθεστώς που δύσκολα μπορεί να διακριθεί από τους Τ/Κ» η ΠΟΕΔ διερωτάται «ποιες επιπτώσεις πιθανό να έχει η συγκεκριμένη και παρόμοιες ενέργειες προτού δοθεί οριστική λύση στο Εθνικό μας πρόβλημα.»

Με ιδιαίτερη έμφαση στο νεαρό της ηλικίας των παιδιών του δημοτικού, η οργάνωση εκφράζει παράλληλα φόβο ότι «… η απρόβλεπτη εξέλιξη και ανεπιτυχής εφαρμογή όσων επιδιώκονται μέσα από τη συγκεκριμένη πτυχή του υπό προώθηση στόχου, θα τους δημιουργήσει πιθανό ανεπανόρθωτη ψυχολογική και άλλη βλάβη.» Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της οργάνωσης, παρόμοιες θέσεις έχουν και οι οργανωμένοι γονείς.

Είναι για τους πιο πάνω λόγους που οι οργανωμένοι δάσκαλοι δηλώνουν μέσω της εγκυκλίου απρόθυμοι να αναλάβουν το βάρος και την ευθύνη για ένα τέτοιο εγχείρημα. Εξάλλου, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της οργάνωσης, η ΠΟΕΔ, ως «συνδικαλιστική και εκπαιδευτική Οργάνωση… δε δεσμεύεται από αποφάσεις μικτών σωμάτων, για τις οποίες αυτή είχε εκφράσει έγκαιρα τη διαφωνία της».

Καταλήγοντας, στην απάντηση διατυπώνεται η πεποίθηση ότι η ΠΟΕΔ δε διακρίνεται από ρατσιστική ή άλλη χωριστική διάθεση, γεγονός που αποδεικνύεται από τη συνεργασία που διατηρεί εδώ και χρόνια με την αντίστοιχη Τουρκοκυπριακή οργάνωση.

6. Ο Επίτροπος Διοικήσεως, ως ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με την καταπολέμηση των διακρίσεων, ασκεί τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του χωρίς να υποκαθιστά τις αρμόδιες αρχές και οργανώσεις στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Η παρέμβαση μου στη συγκεκριμένη περίπτωση δε θα πρέπει να εκληφθεί ότι θέτει σε αμφιβολία τα όρια της συνδικαλιστικής δράσης της ΠΟΕΔ ούτε και την αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη διαχείριση των θεμάτων αυτών. Κάτι τέτοιο υπερβαίνει τα όρια και το σκοπό της παρέμβασης μου.

Η παρέμβαση μου, με αφορμή την καταγγελία που έθεσαν ενώπιον μου οι κ.κ. Ζάνου και Τριμικλινιώτης, δεν αποσκοπεί στον καθαυτό έλεγχο του περιεχομένου της εγκυκλίου της ΠΟΕΔ. Αποβλέπει, όμως, στην προβολή των επισημάνσεων μου σε σχέση με τις ενδεχόμενες συνέπειες που επιφέρει από πλευράς διακρίσεων η κυκλοφορία της υπό κρίση εγκυκλίου, δεδομένου του γενικοπροληπτικού ρόλου του Επιτρόπου για την εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής διάκρισης.

7. Τούτο που αποτελεί σημείο τριβής και διαφωνίας στην προκειμένη περίπτωση είναι η υλοποίηση του στόχου της φετινής σχολικής χρονιάς, που είναι η καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε ότι αφορά ειδικά στην επίσκεψη Τουρκοκυπρίων μαθητών και εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία. Η Οργάνωση προβάλλει συγκεκριμένα το επιχείρημα περί ενδεχόμενης διατάραξης της ομαλότητας στα σχολεία λόγω της δυνητικής πρόκλησης των αισθημάτων, ευαισθησιών και προβληματισμών των δασκάλων ή των γονιών. Επιπλέον, θεωρεί ότι οι συνθήκες για την αναμόρφωση της κουλτούρας απαιτούν ικανό χρόνο εμπέδωσης και εξέλιξης και ότι «…εκτός κι αν ληφθούν, πρώτα, όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση συνθηκών αμοιβαίας αποδοχής ανάμεσα σε όλους, ή τουλάχιστο στη μεγάλη πλειοψηφία τους, τους ενήλικες Ε/Κ και Τ/Κ, η αποδοχή αυτή δεν είναι δυνατό και δεν πρέπει να ζητείται να επιτευχθεί μέσω των μαθητών των σχολείων μας…».

Δε μου διαφεύγει το γεγονός ότι το ζήτημα που τίθεται στη περίπτωση που εξετάζεται έχει ευρύτερες διαστάσεις και συναρτάται με θεμελιώδεις αρχές του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αφορά δε το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος και της κοινωνίας. Όπως, δε, φαίνεται από τις θέσεις που προβάλλονται, το θέμα που προέκυψε από τις επισκέψεις αυτές αφορά τις γενικότερες στοχεύσεις της εκπαίδευσης τις οποίες θέτει το αρμόδιο Υπουργείο.

Δεν υποτιμώ τις δυσκολίες του θέματος, ούτε και τους προβληματισμούς της Οργάνωσης. Συνεκτιμώντας, όμως, με ιδιαίτερη προσοχή τις θέσεις της Οργάνωσης θεωρώ ότι η επιχειρηματολογία της στην προκειμένη περίπτωση δεν υπερασπίζεται σε επαρκή βαθμό τις θέσεις της. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση υποδηλώνει μια δυσπιστία και καχυποψία έναντι των Τουρκοκυπρίων μαθητών και δασκάλων, που δε συνάδει με το γενικό στόχο του Υπουργείου αλλά και με τις δεδηλωμένες επιδιώξεις της ίδιας της Οργάνωσης. Από την άποψη αυτή, και χωρίς να παραγνωρίζω τις ευαισθησίες της ΠΟΕΔ για το συγκεκριμένο θέμα και την παιδεία γενικότερα, έχω την άποψη ότι η αντίδραση υπήρξε βεβιασμένη.

Έχω μελετήσει με προσοχή τις ανησυχίες που εκφράζει η οργάνωση ως προς τις συναισθηματικές και άλλες επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει σε μαθητές ή/ και εκπαιδευτικούς η πραγματοποίηση των επισκέψεων Τουρκοκυπρίων στα δημοτικά σχολεία. Υπάρχει, όμως και η θέση, και είναι πεποίθησή μου, ότι επαφές αυτού του τύπου υποβάλλουν αυτονόητα την ιδέα μιας φυσικής επαφής νέων παιδιών των δύο κοινοτήτων μέσω της εκπαίδευσης. Υπό ευνοϊκές συνθήκες, και όχι σε φορτισμένο κλίμα, συμβάλλουν ουσιαστικά στη επαφή των νεότερων μελών των δύο κοινοτήτων και αυξάνουν τις πιθανότητες εκπλήρωσης του γενικότερου στόχου εμπέδωσης κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης. Σε κάθε περίπτωση, ως προς τις ειδικότερες απόψεις για ενδεχόμενη διατάραξη της ομαλότητας από τέτοιες επισκέψεις, θεωρώ ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει τις δυνατότητες πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης οποιωνδήποτε δυσάρεστων συμβάντων με αφορμή τις επισκέψεις αυτές.

8. Για σκοπούς προβληματισμού προς την κατεύθυνση επανεξέτασης της στάσης της οργάνωσης απέναντι στη δυνατότητα πραγματοποίησης επισκέψεων Τουρκοκύπριων μαθητών και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία της ελεύθερης Κύπρου, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ. Κοινοποιώ παράλληλα την Έκθεση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, για δική του ενημέρωση.

Ηλιάνα Νικολάου
Επίτροπος Διοικήσεως
Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων
ΘΔ

1 σχόλιο:

  1. Ευχαριστούμε σας που εν αφήσετε την ρατσιστική συμπεριφορά της ΠΟΕΔ να περάσει σαν να μεν εγίνηκε τίποτε. Οι ενεργοί πολίτες στείνουν το ανάστημά τους ενάντια ρατσιστικών συμππεριφορών γενικά τζε ειδικά των θεσμικών οργάνων.

    Για μιαν σύγχρονη παιδεία με προοδευτικούς δασκάλους.

    Μαρία Εμμανουήλ

    ΑπάντησηΔιαγραφή